Auteur: Werkgroep Kind in azc (page 2 of 3)

Kinderrechtenmonitor 2015

8 december 2015 – Kinderombudsman bracht op 8 december zijn vierde Kinderrechtenmonitor uit. Hierin vraagt hij nadrukkelijk aandacht voor minderjarige vreemdelingen en het vele verhuizen tussen de asielopvanglocaties.

Verhuizingen van kinderen in azc’s belemmeren toegang tot onderwijs

2 december 2015 – Op 2 december debatteerde de Tweede Kamer over de financiering van het onderwijs voor kinderen in asielzoekerscentra. Het afgelopen jaar zijn er veel gevluchte kinderen naar Nederland gekomen en zij hebben allemaal recht op onderwijs. Maar het is voor veel scholen moeilijk om snel goed onderwijs te regelen voor deze kinderen. Vooral het vele verhuizen van kinderen van noodopvang naar noodopvang zorgt ervoor dat kinderen niet naar school kunnen.

Het Jeugdjournaal besteedde ook aandacht aan het onderwerp en nam daarbij de reactie van de Werkgroep Kind in azc op het debat mee: “Het is positief dat het op de agenda staat en dat het ministerie nu zegt dat kinderen recht hebben op onderwijs, maar kinderen moeten nog steeds te vaak verhuizen en daarmee hebben ze geen kindvriendelijke en stabiele opvang. Het beste is als kinderen op één plek worden opgevangen en helemaal niet meer hoeven te verhuizen. Pas dan kan ook gezorgd worden dat kinderen meteen naar school kunnen en op die school kunnen blijven.”

Oproep: verbeter de opvang van gevluchte kinderen in Nederland

20 november 2015 – Op Kinderrechtendag 2015 deden 158 organisaties met een landelijke advertentie een oproep aan de regering om de opvang van gevluchte kinderen in Nederland te verbeteren (zie ook het persbericht van de werkgroep en de volledige tekst van de oproep).
De oproep leidde tot veel aandacht in de media, onder meer: de De Volkskrant, het NOS-journaal en het Jeugdjournaal.

Zwemles voor gevluchte kinderen

5 november 2015 – Op 5 november 2015 benadrukt de Werkgroep Kind in azc de noodzaak voor zwemlessen voor asielzoekerskinderen in het Jeugdjournaal.

Door vaak verhuizen steeds niet naar school

22 oktober 2015 – Op 22 oktober 2015 sprak het Jeugdjournaal met Zeneb, Mimar en Douaa. Drie meisjes die uit Syrië zijn gevlucht en in één maand tijd al vier keer moesten verhuizen. De meisjes gaan nog niet naar school. Karin Kloosterboer komt namens de Werkgroep Kind in azc aan het woord.

Zorgen over getraumatiseerde kinderen

26 september 2015 – Op 26 september 2015 besteedde ook het televisieprogramma Nieuwsuur aandacht aan de zorgen die er zijn over (getraumatiseerde) kinderen die op dit moment Nederland binnenkomen. Alle kinderen hebben veel meegemaakt voordat ze in Nederland aankomen, een deel van hen is getraumatiseerd. Voor de Kinderombudsman is dit aanleiding om een Europese Taskforce op te richten. Negen kinderrechtenorganisaties deden een oproep aan staatssecretaris Dijkhoff voor een meer kindvriendelijk asielbeleid, het verwelkomen van gevluchte kinderen en het goed organiseren van de opvang en toekomst van de kinderen.

Gezinnen Almelo moeten allemaal verhuizen

21 september 2015 – De kinderen in de gezinslocatie in Almelo mogen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) worden overgeplaatst naar andere locaties in Nederland. De belangen van de kinderen om hun school in Almelo te kunnen voortzetten en bij dezelfde medische behandelaars te blijven, wegen niet zo zwaar dat de verhuizing moet worden tegengehouden. Dat heeft de rechter in Zwolle op 9 september 2015 besloten.

Het COA wil de opvanglocatie in Almelo gebruiken voor de huisvesting van asielzoekers die nu in Nederland aankomen. Tientallen gezinnen, die soms al jarenlang in Almelo wonen, moeten daarvoor plaatsmaken. Eerder hebben 108 bewoners, onder wie 52 kinderen, een kort geding aangespannen tegen deze gedwongen verhuizing. Het schuiven met bedden levert geen extra opvangcapaciteit op en is daarom zinloos, vinden zij. Nadat de kortgedingrechter had bepaald dat individuele belangen van de kinderen moeten worden voorgelegd aan de bestuursrechter, hebben 15 Almelose gezinnen een voorlopige voorziening aangevraagd bij de voorzieningenrechter in Zwolle. Deze heeft in navolging van de civiele rechter in Den Haag nu dus ook geoordeeld dat het COA de verhuizing mag doorzetten.

De Werkgroep Kind in azc pleit er voor om, ondanks de uitspraak, kinderrechten meer te verankeren in het opvangbeleid. De verhuizingen zijn zeer schadelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Ook kinderen die asielrechtelijk zijn uitgeprocedeerd mogen niet steeds opnieuw verhuisd worden. Op grond van het discriminatieverbod in artikel 2 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind hebben zij dezelfde rechten als ieder ander kind.

Nieuw kort geding over verhuizing kinderen uit azc Almelo

24 augustus 2015 – Op dinsdag 25 augustus om 13:30 uur buigt de rechter in Den Haag zich opnieuw over de vraag of tientallen asielgezinnen uit Almelo mogen worden overgeplaatst naar andere locaties in Nederland. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil de opvanglocatie gaan gebruiken voor asielzoekers die nieuw in Nederland aankomen.
De nieuwe zitting over deze kwestie dient morgen bij dezelfde rechter. Na de eerste zitting besloot de rechter op 19 augustus 2015 dat niet het COA gedaagd moest worden, maar de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff. Hij is eindverantwoordelijk voor het besluit om de gezinnen over te plaatsen en de opvanglocatie alleen nog te gebruiken voor nieuwe asielzoekers.
De Werkgroep riep eerder op om de verhuizing af te lassen omdat er alternatieven zijn zodat de kinderen geen schade lijden. Ook het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo sprak zich ertegen uit, net als docenten van scholen en anderen die beroepsmatig te maken hebben met de gezinnen. Bovendien zijn er Kamervragen gesteld.
Het is nog onduidelijk of de rechter op 25 augustus direct uitspraak doet. Als hij zou besluiten dat de staatssecretaris de locatie mag omvormen, kan een andere rechter in individuele gevallen alsnog besluiten dat gezinnen toch in Almelo mogen blijven.

Kort geding om onnodige verhuizingen af te lassen

30 juli 2015 – Op 5 augustus dient een kort geding van tientallen gezinnen die momenteel in Almelo wonen in een opvanglocatie voor asielzoekers. Ze hebben een collectieve juridische procedure aangespannen tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) omdat zij – sommigen voor de zoveelste keer – gedwongen worden te verhuizen. Het COA heeft deze maatregel aangekondigd om nieuwkomers te kunnen opvangen in Almelo.
De Werkgroep riep eerder op om de verhuizing af te lassen omdat er alternatieven zijn zodat de kinderen geen schade lijden. Ook het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo sprak zich ertegen uit, net als docenten van scholen en anderen die beroepsmatig te maken hebben met de gezinnen. Bovendien zijn er Kamervragen gesteld. Het COA heeft tot nu toe laten weten niet af te willen zien van de geplande verhuizing. Advocatenkantoor Prakken d’Oliveira legt de zaak op 5 augustus om 13:30 uur voor aan rechtbank Den Haag.

Draai besluit gedwongen verhuizing van kinderen in azc Almelo terug

9 juli 2015 – Deze week werd bekend dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) van plan is om alle gezinnen die op de gezinslocatie in Almelo wonen te verhuizen naar andere centra. De Werkgroep Kind in azc maakt zich al jaren zorgen over de vele verhuizingen van kinderen in asielzoekerscentra omdat dit veel schade toebrengt aan de ontwikkeling van deze kinderen. De kinderen zijn in opstand gekomen en hebben brieven geschreven aan de koning en de staatssecretaris. Het college van burgemeester en & wethouders van Almelo steunt hen en heeft zich uitgesproken tegen de verhuizing. De Werkgroep roept op om de voorgenomen verhuizing terug te draaien. Kamerleden zullen de staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie om uitleg vragen. Zie ook het artikel in Trouw van 15 juli 2015.

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2024 Kind in azc

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑