Politici van de acht grootste politieke partijen krijgen deze maandag een verhuisdoos van de Werkgroep Kind in azc. Met een doos vol rapporten en adviezen krijgen ze de dringende vraag om vluchtelingenkinderen tijdens de asielprocedure niet meer te verhuizen.

DSC_0012

Verhuizingdoos In de aanbiedingsbrief bij de verhuisdoos staat: Dat u deze belangrijke publicaties in een verhuisdoos ontvangt is niet zomaar. Wellicht kunt u de doos gebruiken tijdens uw verhuizing na de Tweede Kamerverkiezingen, en denkt u tijdens het in- en uitpakken aan de kinderen in asielzoekerscentra.

Asielzoekerskinderen moeten namelijk vaak hun spulletjes in- en uitpakken, omdat zij gedwongen worden te verhuizen. Gezinnen verhuizen minimaal twee keer in hun eerste jaar in Nederland. In veel gevallen daarna nog een veelvoud, oplopend tot twaalf keer in een jaar. Deze verplaatsingen hebben vele nadelige gevolgen: voor kinderen wordt het schooljaar onderbroken, medische behandelingen haperen, verwerking van trauma’s lukt maar beperkt, het opbouwen van sociale contacten stokt en de integratie komt niet op gang.

Met de inhoud van deze verhuisdoos op uw kantoor heeft uw partij de kans om in de kabinetsformatie echt werk te maken van een kindvriendelijke asielopvang.

Route verhuiswagen

De verhuiswagen rijdt maandagochtend eerst naar Kamerleden Marit Maij (PvdA) in Den Haag en Joël Voordewind (CU) in Amsterdam. Vervolgens naar Linda Voortman (GroenLinks) in Utrecht en Renske Leijten (SP) in Amersfoort en weer terug naar Den Haag om de verhuisdoos te overhandigen aan Sjoerd Sjoerdsma (D66). Ook de partijbureaus van CDA, VVD en PVV kunnen een verhuisdoos verwachten.

Video’s verhuisactie

PvdA Marit Maij

CU Joël Voordewind

GroenLinks Linda Voortman

SP Renske Leijten

D66 Sjoerd Sjoerdsma

In de verhuisdoos treft u:

Zó kan het ook! 

Dit rapport laat in vijf stappen zien waar en hoe de asielopvang  voor kinderen verbeterd kan en moet worden.  Daarnaast worden in het rapport praktijkvoorbeelden gegeven waar gewerkt wordt aan het verbeteren van de asielopvang.

Ontheemd 

Dit rapport stelt de vele verhuizingen van asielzoekerskinderen aan de kaak. Het probleem van de vele verhuizingen wordt geschetst, de gevolgen worden benoemd, en in het rapport worden enkele aanbevelingen genoemd om de vele verhuizingen te stoppen.

‘Het is hier in één woord gewoon … stom!’

Belevingsonderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een documentenanalyse om de achtergrond van de situatie rond gezinslocaties helder te krijgen en om alle recente ontwikkelingen in kaart te brengen. Daarnaast is op alle gezinslocaties met kinderen gesproken over hun ervaringen

Samenvatting Kind in het centrum: Kinderrechten in asielzoekerscentra 

De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de situatie van kinderen in azc’s in Nederland niet voldoet aan de eisen die het Kinderrechtenverdrag stelt. De knelpunten rond alle onderwerpen hangen nauw met elkaar samen en vormen – mede door hun opeenstapeling – een ernstig gevaar voor de ontwikkeling van kinderen.

Kijk mij eens! Gevluchte kinderen in Nederland 

Asielzoekerskinderen laten in dit boekje zien hoe zien hoe het is om te leven in een asielzoekerscentrum in Nederland. Zij vertolken wat veel kinderen nog dagelijks meemaken.

Methodology Guidance on Child Notice 

In de asielprocedure maakt de overheid gebruik van landenrapporten, de zogenoemde ambtsberichten. UNICEF vindt dat deze ambtsberichten bepaalde kind-specifieke informatie missen. Daarom is UNICEF het project Child Notices gestart. Met het ontwikkelen en uitbrengen van kinderambtsberichten, ofwel Child Notices, informeren zij de immigratieautoriteiten, maar ook bijvoorbeeld asieladvocaten en rechters over de situatie van kinderen in de landen van herkomst. Zo kan men beter geïnformeerde besluiten nemen over het wel of niet mogen blijven van een kind in Nederland.

Child Notice Sudan 

Beschrijving van de situatie in het land Sudan.

Ik blijf hier.

In deze publicatie vertellen kinderen over het moment dat zij hoorde dat ze een verblijfsvergunning kregen. Samen bundelen deze kinderen hun krachten om een stem te geven aan kinderen zonder verblijfsvergunning en zich inzetten voor de erkenning van hun rechten.

Rapport veilige routes 

In dit rapport komt Vluchtelingenwerk Nederland met een alternatief voor de gevaarlijke en ongecontroleerde reis die mensen op de vlucht nu genoodzaakt zijn te nemen. Het gaat om breed levende ideeën die nog uitwerking behoefden, en om mogelijkheden die al bestonden, maar die tot dusver nog niet of onvoldoende worden benut. Door deze opties concreet en in samenhang te presenteren biedt dit plan Nederland de mogelijkheid op reële wijze vorm te geven aan de juridische en humane opdracht om vluchtelingen een veilig heenkomen te bieden.

Wat is kindvriendelijke opvang? 

Een poster met punten dei kinderen zelf noemen: waar moet kindvriendelijke opvang in asielzoekerscentra aan voldoen?

Right Special: migratie tijdschrift voor de rechten van het kind  

In dit kinderrechten tijdschrift wordt speciale aandacht geschonken aan migratie. Er staat onder andere een column van de Kinderombudsman is, en een blog van Maryam.

Relevante documentaires:

Forget me not (vergeet mij niet) : Deze documentaire vertelt het verhaal van uitgeprocedeerde asielzoekerskinderen.

-Uitgezet / Deported : Vier documentaires over het lot van uitgezette asielkinderen.

Volg de actuele ontwikkelingen via de twitteraccounts van de coalitie van de Werkgroep:

UNICEF Nederland

Defence for Children

Save The Children Nederland

Stichting De Vrolijkheid

Kerk in Actie

War Child 

Vluchtelingenwerk Nederland