Het Kinderrechtenverdrag laat zien dat ieder kind dezelfde rechten heeft. Kinderrechten gaan over zo ongeveer alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Zoals bijvoorbeeld onderwijs, gezondheid, bescherming, of de rol van familie en ouders. Net zoals ieder ander kind heb je bijvoorbeeld het recht op bescherming, een veilige omgeving, privacy en gezondheidszorg. Deze rechten worden helaas niet altijd nageleefd. Heb je vragen of een probleem? Neem dan contact op met de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children. Achter de helpdesk zitten juristen die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en beschikken over de juiste kennis van wetten en regelgeving. Op deze pagina vind je meer informatie over de helpdesk.