De Werkgroep wil haar visie waarmaken door via beleidsbeïnvloeding de situatie van kinderen in de opvang te verbeteren. De Werkgroep doet dat bijvoorbeeld door adviezen aan het Rijk, de Tweede Kamer, provincies, gemeenten en andere organisaties te geven. Daarnaast doet de Werkgroep onderzoek naar de situatie van kinderen en gezinnen in asielzoekerscentra, maakt rapporten en brengt publicaties uit. Verder organiseert de Werkgroep expertmeetings en seminars om de situatie van kinderen en gezinnen in asielzoekerscentra aan de kaak te stellen. De bepalingen uit het VN-Kinderrechtenverdrag en de EU-opvangrichtlijn worden hierbij in acht genomen.

Recente rapporten, adviezen en onderzoeken geven een concreet beeld van wat we doen. Je kunt deze documenten vinden onder ‘Publicaties’.

 

IMAG0393