Het Kinderrechtenverdrag – in 1989 aangenomen door de Verenigde Naties – is het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag ter wereld. 194 landen hebben het geratificeerd, de VS heeft als enige land het verdrag ondertekend maar niet bekrachtigd.

IMAG0367 (2)Extra maatregelen voor kinderen
De argumenten om een apart Kinderrechtenverdrag tot stand te brengen zijn kort samen te vatten. Kinderen zijn burgers met mensenrechten (die dús een beroep kunnen doen op algemene mensenrechtenverdragen), maar in aanvulling daarop zijn voor hen extra maatregelen nodig zoals bescherming, begeleiding en het recht op participatie. Kinderen verschillen immers van volwassenen als het gaat om bijvoorbeeld hun ontwikkeling, ervaring en afhankelijkheid. Gezien de snelle en bijna universele ratificatie van het Kinderrechtenverdrag was ‘de wereld’ ook overtuigd van de noodzaak ervan.

VN-Kinderrechtencomité
Het Kinderrechtenverdrag geldt vanaf 1995 in Nederland. De Nederlandse regering heeft zich in 2015 verantwoord voor het VN-Kinderrechtencomité in Genève over de manier waarop zij het verdrag in praktijk brengt. Dit gebeurde ook al in 1997, 2002 en 2009. Op 10 juni 2015 publiceerde het comité zijn aanbevelingen voor de kinderrechtensituatie in Nederland.