Kinderen hebben recht op bescherming tegen inmenging in hun privéleven, gezinsleven en woning. In de praktijk deelde 35% van de bewoners van de tien locaties die deelnamen aan het onderzoek van de Werkgroep hun woonruimte en/of voorzieningen met niet-gezinsleden (Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties 2021). Het delen van woonruimte en/of voorzieningen wordt vaak als problematisch ervaren. Het is lastig om samen een gezinsleven te hebben als je de keukentafel moet delen en niet zelf kunt bepalen wanneer het licht uitgaat. Daarnaast is een andere veel voorkomende klacht dat professionals niet lang genoeg wachten met binnenkomen na het kloppen op de deur, waardoor vrouwen en meisjes hun hoofddoekjes nog niet altijd op hebben.

De Werkgroep Kind in azc pleit voor de volgende actie:

  • Geef gezinnen een eigen woonruimte, zodat ze een zo normaal mogelijk gezinsleven kunnen hebben.