Ties Huis in ’t Veld (Werkgroep Kind in azc)

Ties Huis in ’t Veld is sinds februari 2023 actief als coördinator van de werkgroep.


Harm Haverman (Save the Children Nederland)

Harm werkt bij Save the Children Nederland als lobbyist en pleitbezorger voor kwesties gerelateerd aan mentale gezondheid, psychosociale steun en armoede onder kinderen.

Save the Children Nederland werkt in azc’s en gezinslocaties samen met War Child en UNICEF Nederland in het project TeamUp.


Jantsje Koopman (Save the Children Nederland)

Jantsje werkt bij Save the Children als teamleider a.i. TeamUp in Opvanglocaties.

Save the Children Nederland werkt in azc’s en gezinslocaties samen met War Child en UNICEF Nederland in het programma TeamUp.

TeamUp versterkt de veerkracht van kinderen door middel van het wekelijks aanbieden van gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten in azc’s.


Roswitha Weiler (VluchtelingenWerk Nederland)

Roswitha is senior beleidsmedewerker bij de afdeling Belangenbehartiging van VluchtelingenWerk Nederland.

VluchtelingenWerk zet zich binnen de Werkgroep in voor betere opvang (in beleid en praktijk) voor asielzoekers en dus ook voor vluchtelingenkinderen.

VluchtelingenWerk is aanwezig in alle opvangcentra en op bijna alle (crisis)noodopvanglocaties om vluchtelingen te ondersteunen. Op alle centra en veel van die locaties organiseert VluchtelingenWerk activiteiten specifiek voor kinderen: Time4You. Daarnaast organiseert VluchtelingenWerk al meer dan 30 jaar Kindervakantieweken in de zomer.


Sander Schuitemaker (Defence for Children)

Sander werkt als juridisch adviseur kinderrechten en migratie bij Defence for Children. 

Als lid werkt Defence for Children mee aan onderzoeken die door de Werkgroep worden uitgevoerd en aan de pleitbezorging voor een beter beleid voor kinderen in azc’s. 

Via de kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children komen belangrijke signalen binnen over de opvang van kinderen in azc’s. Deze signalen zijn ook relevant voor de Werkgroep en worden met de Werkgroep gedeeld. 


Tom Saal (Stichting de Vrolijkheid)

Tom Saal is één van twee directeur-bestuurders van Stichting de Vrolijkheid.

De Vrolijkheid investeert met kunst in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren en hun ouders in asielzoekerscentra (azc’s).