De Werkgroep Kind in azc is een coalitie van Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, De Vrolijkheid en Save the Children Nederland. De Werkgroep is opgericht in 2010 om ervoor te zorgen dat de asielopvang voor kinderen voldoet aan de
eisen van het VN-Kinderrechtenverdrag. De leden van de Werkgroep bundelen hun krachten om zich in te zetten voor de rechten van kinderen in asielzoekerscentra om hun situatie in het azc te verbeteren

In Nederland verblijven ruim 10.000 kinderen met hun ouders en ruim 3.000 zonder hun ouders in asielzoekerscentra of andere vormen van asielopvang. Zij brengen een groot deel van hun jeugd door in een azc. Deze kinderen hebben – net als hun Nederlandse leeftijdsgenoten – recht op een veilige gezinssituatie, een veilige leefomgeving, goede gezondheidszorg, goed onderwijs en adequate hulpverlening als er problemen zijn bij het opgroeien en opvoeden.

De Werkgroep bevordert de rechten van deze kinderen in Nederland op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. Het VN-Kinderrechtenverdrag beschouwt asielzoekerskinderen in de eerste plaats als kind. Een kind dat leeft in een asielzoekerscentrum, moet daarom hetzelfde worden behandeld als ieder ander kind in Nederland.