Uitgeprocedeerde gezinnen verblijven niet in azc’s maar in gezinslocaties. Deze locaties zijn volledig ingericht op vertrek. In 2014 publiceerde de Werkgroep een rapport specifiek gericht op kinderen in deze gezinslocaties. Kinderen die opgroeien in een gezinslocatie hebben dezelfde rechten als hun leeftijdsgenoten in Nederland. Echter, deze opvang is een stuk soberder dan asielzoekerscentra. Kinderen kunnen zich op deze locaties niet optimaal ontwikkelen. Één derde van de kinderen voelt zich hier onveilig (Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties 2021). De aanwezigheid van politie en het oppakken van bewoners wordt door kinderen als traumatisch ervaren. Veel voorzieningen worden gedeeld met voor hen ‘vreemden’.

Op gezinslocaties wordt niet aan de noodzakelijke voorwaarden voldaan die nodig zijn voor kinderen om op te groeien, zoals een veilige en ongedwongen omgeving, de vrijheid om je te verplaatsen om nieuwe ervaringen op te doen, contact met leeftijdsgenoten en mogelijkheden om zich in sport en spel te kunnen uiten. Ouders worden onvoldoende in staat gesteld hun kinderen te begeleiden bij het opgroeien.

De Werkgroep Kind in azc pleit voor de volgende actie:

  • Schaf de gezinslocaties af en vang gezinnen op in permanente, kleinschalige, kindvriendelijke opvang.