Asielzoekerskinderen en jongeren hebben vaak niet veel anders te doen dan naar school gaan. Ze zijn dan afhankelijk van het aanbod van het COA, TeamUp, Time4You en Stichting de Vrolijkheid, die wekelijkse activiteiten organiseren. Uit het onderzoek dat de Werkgroep in 2021 presenteerde bleek helaas dat 50% van de jongeren nooit deelneemt aan een activiteit. Dit leidt tot grote verveling, al helemaal in de weekenden en vakanties wanneer er geen activiteiten beschikbaar zijn. Ook is er momenteel weinig mogelijkheid tot deelnemen aan activiteiten buiten het azc. Dat is jammer, aangezien dit een mooie manier is om kennis te maken met de Nederlandse samenleving en leeftijdgenoten.

De huidige aanbieders van wekelijkse kinderactiviteiten in de locaties:

Het COA werkt niet alleen samen met onderstaande partners maar organiseert ook zelf activiteiten, met name op het gebied van sport.

Lokale aanbieders verzorgen op sommige locaties ook vrijwilligersactiviteiten.

War Child, Save the Children en UNICEF Nederland bieden via TeamUp recreatieve sport-, spel- en bewegingsactiviteiten voor kinderen in azc’s, waarbij zij vaardigheden opdoen die zijn gekoppeld aan sociaal emotionele thema’s (weerbaarheid).

VluchtelingenWerk Nederland draagt met Time4You bij aan de empowerment van en de belangenbehartiging voor kinderen en jongeren (van 8 tot 18 jaar) in azc’s.

Stichting de Vrolijkheid biedt creatieve activiteiten met kinderen in ruim 25 locaties. De stichting heeft NEST-centra in 4 locaties in het land.

De Werkgroep Kind in azc pleit onder andere voor de volgende acties:

  • Stel voldoende middelen beschikbaar voor structurele sport, spel en kunstzinnige activiteiten op iedere locatie, voor ieder kind. Juist ook voor tieners!
  • Ga samenwerking aan met sportclubs en andere clubs buiten het azc.
  • Geef bij binnenkomst voorlichting aan alle gezinnen, over het aanbod aan activiteiten in de locatie met behulp van informatief beeldmateriaal. Informeer ook over activiteiten buiten het azc.
  • Richt het aanbod van activiteiten samen met de kinderen en jongeren in.