30 juli 2015 – Op 5 augustus dient een kort geding van tientallen gezinnen die momenteel in Almelo wonen in een opvanglocatie voor asielzoekers. Ze hebben een collectieve juridische procedure aangespannen tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) omdat zij – sommigen voor de zoveelste keer – gedwongen worden te verhuizen. Het COA heeft deze maatregel aangekondigd om nieuwkomers te kunnen opvangen in Almelo.
De Werkgroep riep eerder op om de verhuizing af te lassen omdat er alternatieven zijn zodat de kinderen geen schade lijden. Ook het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo sprak zich ertegen uit, net als docenten van scholen en anderen die beroepsmatig te maken hebben met de gezinnen. Bovendien zijn er Kamervragen gesteld. Het COA heeft tot nu toe laten weten niet af te willen zien van de geplande verhuizing. Advocatenkantoor Prakken d’Oliveira legt de zaak op 5 augustus om 13:30 uur voor aan rechtbank Den Haag.