9 juli 2015 – Deze week werd bekend dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) van plan is om alle gezinnen die op de gezinslocatie in Almelo wonen te verhuizen naar andere centra. De Werkgroep Kind in azc maakt zich al jaren zorgen over de vele verhuizingen van kinderen in asielzoekerscentra omdat dit veel schade toebrengt aan de ontwikkeling van deze kinderen. De kinderen zijn in opstand gekomen en hebben brieven geschreven aan de koning en de staatssecretaris. Het college van burgemeester en & wethouders van Almelo steunt hen en heeft zich uitgesproken tegen de verhuizing. De Werkgroep roept op om de voorgenomen verhuizing terug te draaien. Kamerleden zullen de staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie om uitleg vragen. Zie ook het artikel in Trouw van 15 juli 2015.