18 maart 2015 – ‘Een wankel toevluchtsoord‘, zo bericht Trouw op woensdag 18 maart 2015 over de scholen voor kinderen van asielzoekers. In het artikel wordt de Werkgroep Kind in azc geciteerd. De fluctuerende instroom van asielzoekers heeft grote gevolgen voor scholen die onderwijs voor kinderen in asielzoekerscentra verzorgen. Continuïteit en kwaliteit staan zwaar onder druk omdat de financiering afhankelijk is van die instroom. En dat is helaas niet goed op elkaar afgestemd. De gevolgen voor kinderen zijn groot en daar maakt de Werkgroep zich al jaren zorgen over. Ook deze kinderen hebben recht op onderwijs en dat wordt lang niet altijd gewaarborgd zo blijkt uit dit artikel.