14 januari 2016 – Op woensdag 14 januari 2015 verscheen in Trouw het artikel ‘Online zijn is een recht‘ van Somajeh Gaeminia. Het artikel gaat over de beperkte toegang tot internet voor kinderen woonachtig in de opvangcentra van het COA. De Werkgroep maakt zich hier al langer zorgen over en pleit voor oplossingen op korte termijn.