24 augustus 2015 – Op dinsdag 25 augustus om 13:30 uur buigt de rechter in Den Haag zich opnieuw over de vraag of tientallen asielgezinnen uit Almelo mogen worden overgeplaatst naar andere locaties in Nederland. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil de opvanglocatie gaan gebruiken voor asielzoekers die nieuw in Nederland aankomen.
De nieuwe zitting over deze kwestie dient morgen bij dezelfde rechter. Na de eerste zitting besloot de rechter op 19 augustus 2015 dat niet het COA gedaagd moest worden, maar de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff. Hij is eindverantwoordelijk voor het besluit om de gezinnen over te plaatsen en de opvanglocatie alleen nog te gebruiken voor nieuwe asielzoekers.
De Werkgroep riep eerder op om de verhuizing af te lassen omdat er alternatieven zijn zodat de kinderen geen schade lijden. Ook het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo sprak zich ertegen uit, net als docenten van scholen en anderen die beroepsmatig te maken hebben met de gezinnen. Bovendien zijn er Kamervragen gesteld.
Het is nog onduidelijk of de rechter op 25 augustus direct uitspraak doet. Als hij zou besluiten dat de staatssecretaris de locatie mag omvormen, kan een andere rechter in individuele gevallen alsnog besluiten dat gezinnen toch in Almelo mogen blijven.