21 september 2015 – De kinderen in de gezinslocatie in Almelo mogen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) worden overgeplaatst naar andere locaties in Nederland. De belangen van de kinderen om hun school in Almelo te kunnen voortzetten en bij dezelfde medische behandelaars te blijven, wegen niet zo zwaar dat de verhuizing moet worden tegengehouden. Dat heeft de rechter in Zwolle op 9 september 2015 besloten.

Het COA wil de opvanglocatie in Almelo gebruiken voor de huisvesting van asielzoekers die nu in Nederland aankomen. Tientallen gezinnen, die soms al jarenlang in Almelo wonen, moeten daarvoor plaatsmaken. Eerder hebben 108 bewoners, onder wie 52 kinderen, een kort geding aangespannen tegen deze gedwongen verhuizing. Het schuiven met bedden levert geen extra opvangcapaciteit op en is daarom zinloos, vinden zij. Nadat de kortgedingrechter had bepaald dat individuele belangen van de kinderen moeten worden voorgelegd aan de bestuursrechter, hebben 15 Almelose gezinnen een voorlopige voorziening aangevraagd bij de voorzieningenrechter in Zwolle. Deze heeft in navolging van de civiele rechter in Den Haag nu dus ook geoordeeld dat het COA de verhuizing mag doorzetten.

De Werkgroep Kind in azc pleit er voor om, ondanks de uitspraak, kinderrechten meer te verankeren in het opvangbeleid. De verhuizingen zijn zeer schadelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Ook kinderen die asielrechtelijk zijn uitgeprocedeerd mogen niet steeds opnieuw verhuisd worden. Op grond van het discriminatieverbod in artikel 2 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind hebben zij dezelfde rechten als ieder ander kind.