24 mei 2016 – In haar advies ‘Zó kan het ook!’ presenteert de Werkgroep Kind in azc vijf noodzakelijke verbeterrichtingen voor de huidige asielprocedure en -opvang waardoor deze beter gaat stroken met kinderrechten. De vijf stappen zijn aan de Tweede Kamer en aan staatssecretaris Dijkhoff van asielbeleid gestuurd zodat ze besproken kunnen worden tijdens een algemeen overleg over asielbeleid. Het advies maakt in beeld en woord duidelijk dat het beter moet en kan. Betrokkenen, deskundigen en kinderen worden uitgenodigd om mee te denken over verbeteringen van de asielopvang.