12 februari 2016 – Augeo ondersteunt leerkrachten van vluchtelingenkinderen in het primair onderwijs met de gratis online cursus ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen’.
Met deze online cursus komt op een toegankelijke manier basiskennis beschikbaar over chronische stress en de manier waarop leerkrachten, binnen zowel nieuwkomers- als reguliere scholen, kunnen bijdragen aan de veerkracht van kinderen na ingrijpende levenservaringen. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met onder andere Pharos en Centrum’45. Het LOWAN heeft op onderdelen bijgedragen aan de inhoud. Aan de cursus werkten ook jong volwassenen mee die als kind naar Nederland vluchtten en een ouder die met haar kinderen naar Nederland vluchtte. Zij vertellen in de cursus over hun ervaringen op en met school.
De eerste reacties van leerkrachten die de cursus volgden zijn zeer positief. De inhoud van de cursus sluit goed aan bij de dagelijkse werkpraktijk en men voelt zich beter toegerust niet alleen om met gevluchte kinderen om te gaan maar evenzeer voor kinderen die andere stressvolle gebeurtenissen meemaken. Meer informatie en aanmelding.