8 december 2015 – Het College voor de Rechten van de Mens bracht op 8 december advies uit over de situatie van asielzoekers, waaronder asielzoekerskinderen: ‘Mensenrechten in (tijdelijke) opvanglocaties voor asielzoekers en vluchtelingen’.
Hierin vraagt het College aandacht voor de vele verhuizingen en pleit voor kleinschalige opvang die geschikt is voor kinderen en waar kinderen langere tijd kunnen verblijven. Daarnaast moet het onderwijs zo snel mogelijk geregeld worden. Een belangrijke aanbeveling betreft de asielaanvraag en verzoeken tot gezinshereniging. Het College vindt dat kinderen hierbij prioriteit moeten krijgen.