8 september 2016 – SP/D66/Groenlinks/ChristenUnie hebben een gezamenlijk oproep gedaan aan de regering om voor het einde van het jaar 750 alleenstaande minderjarige vluchtelingen – die in Italiaanse en Griekse opvangcentra verblijven – op te vangen in Nederland. Staatssecretaris Dijkhoff heeft toegezegd dat hij zal bekijken of hij alleenstaande vluchtelingen – uit de Italiaanse en Griekse opvanglocaties kan halen en – in Nederland kan opvangen.