7 september 2016 – Op 7 september 2016 heeft Unicef het rapport ‘Uprooted: The growing crisis for refugee and migrant children‘ gepubliceerd. Het rapport schetst een alomvattend beeld over de situatie waar vluchtelingen- en migrantenkinderen zich in bevinden. Het rapport laat onder andere zien hoeveel kinderen er op de vlucht zijn, waar deze kinderen vandaan komen, waar zij naar toe gaan, en aan welke gevaren deze kinderen blootgesteld worden. Unicef concludeert dat het aantal kinderen die op de vlucht zijn voor armoede en oorlog de laatste jaren enorm toeneemt. Wereldwijd zijn er op dit moment ongeveer 50 miljoen kinderen ontheemd. In vergelijking met 2014 is het aantal kinderen die op de vlucht zijn drie keer zo hoog. Ongeveer de helft van alle vluchtelingen is kind. Kinderen die op de vlucht zijn, zijn enorm kwetsbaar. Een groot aantal rechten die deze kinderen hebben op grond van het VN-kinderrechtenverdrag kunnen zij niet uitoefenen.