19 juli 2016 – Kinderen zijn kinderen en ze hebben allemaal dezelfde rechten. Dat geldt ook voor de toegang tot en kwaliteit van gezondheidszorg en jeugdzorg voor kinderen in asielzoekerscentra. Toch is de (toegang tot) deze zorg in Nederland anders georganiseerd voor deze kinderen dan voor hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Omdat het zo complex georganiseerd is, is het lastig om aan te geven in welke mate de toegang tot en kwaliteit van gezondheidszorg en jeugdzorg voor kinderen in azc’s goed geregeld is. Daarom heeft de Werkgroep Kind in azc een quick scan laten uitvoeren.
Uit de quickscan komt opnieuw naar voren dat de vele verhuizingen van de kinderen tussen de verschillende opvanglocaties een ernstig belemmerende factor vormen voor de toegang tot en de continuïteit van de gezondheidszorg en jeugdzorg. Daarnaast valt op hoe onduidelijk de toegang tot de gezondheids- en jeugdzorg voor deze kinderen geregeld is (zoals waar zij naar toe kunnen en wie verantwoordelijk is), zelfs als je je er terdege in verdiept. De Werkgroep denkt dat het voor deze kwetsbare groep kinderen en hun ouders lastig is om hun weg te vinden naar de zorg die zij nodig hebben.