JOP is de Jong Protestantse afdeling die zich bezighoudt met het jeugdwerk van Kerk in Actie. JOP is er voor álle kinderen in Nederland.

Op de website van JOP staan een paar inspirerende en kant en klare programma’s om kinderen en jongeren in Nederland beter te betrekken bij leeftijdsgenoten die in azc’s wonen. Zo kunnen ze over elkaar leren en meer betrokken raken in elkaars levens.

Muzikale uitwisseling met gevluchte kinderen :

Een voorbeeld van wat JOP kan betekenen voor kinderen in asielzoekerscentra: in Tuindorp (Utrecht) heeft er een muzikale uitwisseling tussen de (kerkelijke) jongerengroep en jongeren van het azc plaatsgevonden. Dit alles was in samenwerking met De Vrolijkheid. Lees hier meer.

Leven in een azc:

Voor kinderen op reguliere basisscholen is er een kennismakingsprogramma beschikbaar waarbij ze kunnen leren over hoe het is om te leven in een azc. Er wordt hierbij gebruik van media en ze schrijven ook een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Iedereen mag zich welkom heten op de website van JOP!

Bekijk ook de vernieuwde actiepagina van Kerk in Actie over kinderen in azc’s.