Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks heeft op 7 juni schriftelijk Kamervragen gesteld aan de Minister van voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob, over onderwijs en leerlingenvervoer aan vluchtelingenkinderen. Het antwoord van de Minister op deze vragen lees je hier.

De Werkgroep Kind in azc is blij te lezen dat de minister met het COA en VNG in gesprek gaat over de toegang tot voorschoolse educatie van peuters in de asielopvang en dat er onderzoek zal worden gedaan naar het aanbod hiervan.

Het is namelijk een van de aanbevelingen uit ons onderzoek ‘Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties‘ uit 2018 om de toegang tot onderwijs te verbeteren en de doorstroom tot regulier onderwijs te bespoedigen. Het organiseren van voorschoolse opvang is hierbij van groot belang, omdat kinderen in de asielopvang hiermee hun taalachterstand kunnen wegwerken.

Maar de verhuizingen bemoeilijken voortdurend de schoolloopbaan van deze kinderen. En naast de overgang van scholen die ze al meemaken (zoals van azc-school naar reguliere school bijvoorbeeld) is er nu ook een extra verhuizing van pre-pol naar pol locatie bijgekomen.

Signalen die de Werkgroep Kind in azc heeft ontvangen over het ontbreken van passend leerlingenvervoer vanaf het azc naar school belemmert kinderen ook om naar school te gaan. Niet alle scholen liggen op fietsafstand van een azc.

Het is verontrustend dat er door het Ministerie niet wordt bijgehouden hoeveel kinderen in de asielopvang niet naar school gaan.

Daarom vraagt de Werkgroep Kind in azc zich af of de toegang tot onderwijs in alle asielopvang locaties voldoende is. Nu de scholen weer begonnen zijn roepen wij daarom op om signalen hierover aan ons te melden!


Wist u dat het de wettelijke taak is van de Gemeenten om voorschoolse opvang te creëren voor peuters met een (risico op een) taalachterstand? Gemeenten bepalen zelf welke kinderen in aanmerking komen, maar officieel vallen kinderen in de asielopvang ook onder deze doelgroep. Ben je contactpersoon kind bij het COA? Neem hier dan contact over op met de desbetreffende gemeente!


Meer weten? Lees hier verder over het recht op onderwijs voor kinderen in de asielopvang, een artikel van Defence for Children.