© VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland zet zich al geruime tijd in voor een sterkere positie voor meereizende kinderen in de asielprocedure. De positie van kinderen blijft te vaak onderbelicht in de asielprocedure, terwijl meereizende kinderen ook hun eigen vluchtredenen kunnen hebben.

In project Time4You besteedt VluchtelingenWerk daarom specifiek aandacht aan het signaleren van deze zelfstandige asielmotieven. In het eerdere kindproject Eigen-Wijs van VluchtelingenWerk is een methode ontwikkeld voor het signaleren van mogelijke zelfstandige asielmotieven. Zo is het mogelijk de belangen van kinderen tijdig in de asielprocedure in te brengen. Sinds het najaar 2018 heeft VluchtelingenWerk deze methode op alle centrale opvanglocaties geïmplementeerd. Zo krijgen kinderen en hun ouders gerichte juridische begeleiding. VluchtelingenWerk wil bij alle ketenpartijen in de asielprocedure bewustwording creëren voor de situatie van vluchtelingkinderen. 

Juridische begeleiding afstemmen 

Om de vluchtredenen van kinderen in beeld te krijgen voeren medewerkers van VluchtelingenWerk gesprekken met ouders en jongeren. “We vragen ze dan naar de problemen die de kinderen zelf hebben ondervonden in het land van herkomst en wat er zou gebeuren als zij terugkeren,” legt Henneleen Koppe, teamleider van VluchtelingenWerk, uit. “Naast het feit dat ouders en kinderen deze persoonlijke aandacht erg waarderen, leveren de gesprekken vaak belangrijke informatie op. Zo ben ik gezinnen tegengekomen waarvan de kinderen gevaar lopen geronseld te worden door jeugdbendes en een gezin met een transgender van 16 jaar oud.” De signalering helpt om een beter beeld te krijgen van de specifieke risico’s voor kinderen bij terugkeer. Koppe:  “Zo weten we nu dat kinderen van Turkse Gülenisten vaak erg gediscrimineerd worden, niet meer naar school kunnen en kans lopen in een staatsinstelling terecht te komen als de ouders gedetineerd worden.” Als dit soort signalen naar boven komen, wordt de juridische begeleiding daarop afgestemd.   

Signalen delen 

“We adviseren gezinsleden deze asielmotieven aan de IND kenbaar te maken,” vertelt Koppe. “Ook delen we de signalen voorafgaand aan de asielprocedure met de advocaat. Die kan daarop voortborduren en de informatie gebruiken in de procedure.” VluchtelingenWerk draagt op deze manier bij aan een sterkere positie voor meereizende kinderen in de asielprocedure.