Afgelopen december presenteerde Defence for Children in samenwerking met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) het onderzoeksrapport betreft de leefomstandigheden van kinderen met een handicap in asielzoekerscentra in Nederland aan de Tweede Kamer.

Het rapport adviseert de overheid om de problemen waar gehandicapte kinderen (en hun ouders) in de asielzoekerscentra op stuiten, op te lossen. Het gaat hierbij onder andere om: onaangepaste woonruimtes voor kinderen met een handicap, gezondheidsklachten door problemen met de hygiëne, stress door de vele verhuizingen die extra schadelijk zijn voor deze kinderen en zelfs onthouding van toegang tot de gezondheidszorg. 

Uit het onderzoek blijkt dat de situatie van kinderen met een handicap in asielzoekerscentra in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN- Gehandicaptenverdrag. Volgens artikel 24 van het VN-Kinderrechtenverdrag mag geen enkel kind zijn of haar recht op toegang tot voorzieningen voor gezondheidszorg worden onthouden. Maar in de praktijk wordt dit recht voor kinderen met een handicap in asielzoekerscentra onvoldoende nageleefd. Ze komen bijna nooit in aanmerking voor een verblijfsvergunning en de leefomstandigheden zijn onder de maat en beschadigen de kinderen. Volgens artikel 23 moet de overheid er tevens voor zorgen dat geestelijk of lichamelijk gehandicapte kinderen een volwaardig en behoorlijk leven kunnen hebben.

Martine Goeman van Defence for Children zegt hierover: “Uit onze analyse blijkt dat het bijna onmogelijk is om als kind met een handicap een medische vergunning of een asielvergunning te krijgen. Kinderen met zeer ernstige handicaps, die soms niet lang meer te leven hebben, worden afhankelijk gemaakt van de gunst van de staatssecretaris om in schrijnende zaken een vergunning te verlenen. Dat moeten we beter regelen in dit land.”

Het TV programma 1Vandaag heeft tevens aandacht aan deze kwestie in de uitzending van 18 december.