19 september 2016 – De PvdA en Groenlinks hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarbij het belang van het kind beter gewaarborgd wordt in de asielprocedure. In de huidige situatie wordt naar de veiligheid voor een volwassene in het land van herkomst gekeken bij het verstrekken van een verblijfsvergunning. Het belang van kinderen wordt niet meegenomen, kinderen hebben een afgeleid belang. Dit is opmerkelijk omdat kinderen – los van hun ouders – een eigen belang kunnen hebben om in Nederland te blijven. In het initiatiefvoorstel staat dat de belangen van het kind een zelfstandige grond worden op basis waarvan een verblijfsvergunning dient te worden toegekend, indien die belangen ernstig worden bedreigd.