Zestig wethouders en raadsleden van de ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en D66 in Friesland hebben de handen in een geslagen. In een pamflet roepen zij de landelijke politiek op om werk te maken van een ruimhartig kinderpardon, het verhuizen van kinderen in azc’s tegen te gaan en uitzettingen op een humanitaire manier te organiseren. De Werkgroep Kind in azc vindt dit een prachtig initiatief en roept de landelijke partijen op om hier gehoor aan te geven.

Martine Goeman, jurist bij Defence for Children en lid van de Werkgroep, “Het is een prachtig initiatief van deze lokale politieke partijen om de informateur en de politieke partijen aan de onderhandelingstafel op te roepen om de rechten van migrantenkinderen niet over het hoofd te zien. Vanuit Defence for Children roepen we niet alleen op tot een ruimhartig kinderpardon, maar vooral tot een rechtvaardig kinderpardon. Bij voorkeur worden eindelijk de belangen van kinderen verankerd in de migratiewet en komt er een stok achter de deur zodat kinderen niet meer na vijf jaar uitgezet kunnen worden. 95% van de huidige kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Deze erfenis van het vorige kabinet moet het nieuwe kabinet herstellen. Wanneer er de komende vier jaar niets voor de gewortelde kinderen wordt gedaan, zijn de gevolgen desastreus.”

De lokale politieke partijen zeggen het heel treffend in het persbericht bij het pamflet: “Een ruimhartig kinderpardon is geen verkiezingsstunt maar gaat over kinderen en hun familie. Maak er werk van.”

Dat de vele verhuizingen van kinderen in azc’s en de huidige manier van het detineren van kinderen zeer schadelijk is voor hun ontwikkeling, zien de lokale partijen ook in de praktijk. “De politici geven aan dat in gemeenten het landelijk vastgestelde beleid wordt uitgevoerd. Daar wordt gezien, gehoord en ervaren hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Met name bij uitzettingen van gezinnen kan en moet er veel verbeterd worden. Kinderen krijgen te maken met politie inzet en worden vroeg uit bed gelicht. Met het Fries pamflet in de Friese media wordt het kabinet opgeroepen om hier voortvarend mee aan de slag te gaan.”