• Het terugdringen van het aantal verhuisbewegingen van kinderen in azc’s,
  • Kleinschalige opvang,
  • Goede toegang tot en continuïteit van gezondheidszorg,
  • Goede toegang tot en continuïteit van onderwijs,
  • Goede voorzieningen,
  • Betere ondersteuning van ouders,
  • Goede informatievoorziening in de opvang, en
  • Snelle procedures

De asielopvang in Nederland moet kinderrechtenproof zijn.

Bekijk de volledige aanbevelingen in pdf