Op 11 maart vond de Pharos conferentie ‘Het welbevinden van vluchtelingenjeugd in Nederland en Europa: Geen nieuws, goed nieuws?’ plaats.

Tijdens deze conferentie werd onder andere besproken welke instanties verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van gevluchte kinderen, en hoe zij zich kunnen inzetten om het beste in de kinderen naar boven te halen.

Omdat zoveel verschillende instanties zich met dit onderwerp bezighouden (denk aan school, wijkteams van de gemeenten, huisartsen en artsen voor de medische zorg, COA en ngo’s) , heeft ieder zijn eigen aanpak.

Daarom is het goed geweest dat tijdens deze conferentie kennis en ervaringen zijn uitgewisseld over hoe dit gezamenlijk als professionals kan worden aangepakt. Het zijn tenslotte kinderen die in ongewone situaties terecht zijn gekomen, en als zij hulp nodig hebben moet hen hulp kunnen worden geboden.

Naar aanleiding van deze conferentie is een artikel geschreven waarin staat samengevat wat er op deze dag ter sprake is gekomen.

U leest het artikel hier.