Het jeugdjournaal deelde onlangs een artikel over Laith, die vertelt dat hij na 2,5 jaar weet dat hij in Nederland mag blijven. In die 2,5 jaar is Laith naar eigen zegen 6 of 7 keer verhuisd. Het artikel dat bij onderstaande video hoort, lees u hier.


De Werkgroep pleit al jaren voor minder verhuisbewegingen
In het rapport over de leefomstandigheden van kinderen in azc’s uit 2018 wordt het vele verhuizen genoemd als één van de fundamentele knelpunten. Met een aantal aanbevelingen probeert de werkgroep de verhuizingen omlaag te krijgen. Hier leest u onze zorgen en standpunten wat betreft verhuizingen.

De voordelen van het stoppen van verhuizingen zijn groot, zowel voor de kinderen als voor de Nederlandse samenleving. Er komt continuïteit in het leven van de kinderen omdat de opvang, school en gezondheidszorg hetzelfde blijven. De kinderen kunnen vriendjes en vriendinnetjes maken, zich hechten en weer kind zijn. Het draagvlak in de gemeenten wordt vergroot en er zijn geen kosten meer die gepaard gaan met het vele verhuizen. De kinderen kunnen eerder gebruik maken van de reguliere voorzieningen in gemeenten in plaats van (dure) specifieke voorzieningen en inzet van personeel op de centra. 

Kleine vooruitgang
In de meerjarenstrategie van het COA voor 2020-2025 zijn “beperken van verhuisbewegingen bewoners” en “stabiliteit minderjarige bewoners” als doelstellingen opgenomen als resultaat van de lobby van de Werkgroep.  In de Rapportage Vreemdelingen Keten over de eerste helft van 2020 wordt nu voor het eerst bijgehouden hoe vaak per kind verhuisd wordt. Dit is het bescheiden resultaat van onze lobby over het tegengaan van verhuizingen, en maakt het aantal verhuisbeweging een stuk transparanter.