Het NRC publiceerde op 20 februari het artikel ‘Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in’, dat op 15 maart ter sprake kwam tijdens een Schriftelijk Overleg in de Tweede Kamer. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil volgend schooljaar een nieuwe rekenmethode invoeren waardoor scholen die kinderen uit asielzoekerscentra opvangen straks minder geld zullen krijgen.

De Werkgroep Kind in azc maakt zich zorgen, omdat het creëren van financiële onzekerheid de toegang tot basisonderwijs voor kinderen kan beperken. Tevens brengt de werkgroep graag het advies van de Onderwijsraad uit 2017 opnieuw onder de aandacht. In dit advies wordt geconstateerd dat de toegankelijkheid van onderwijs voor vluchtelingenkinderen en de kwaliteit onvoldoende is, en worden een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan.

Reden genoeg voor de Werkgroep kind in azc om een brief aan de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te sturen.